Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ GIA

Địa chỉ: Số 37 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0962.316.000

Email: legiaglass@gmail.com

– Website    : http://kinhcuongluclegia.vn

– Facebook : https://www.facebook.com/kinhcuongluclegia

– Twitter      : http://twitter.com/ kinhcuongluclegia

– Google +  : https://plus.google.com/kinhcuongluclegia

– Youtobe    : https://www.youtube.com/kinhcuongluclegia

Facebook

0947.79.89.88